O firmie

Oferuję usługi doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie przewozu, załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych. Gwarantuję szybką realizację zleceń oraz współpracę na najwyższym poziomie.

Posiadam wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych numer MWŁ/004/ADR.