Doradztwo

Oferta:
– kompleksowe doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych,
– doradztwo przy oznakowaniu sztuk przesyłki i jednostek transportowych,
– dobór opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych,
– klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
– sporządzanie instrukcji pisemnych dla kierowcy,
– sporządzanie sprawozdań rocznych,
– sporządzanie raportów powypadkowych,
– sporządzanie planów ochrony.