Szkolenia

Oferta:
Kursy ADR początkowe i doskonalące:
– szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
– szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
– szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1,
– szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7.